TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY VỐN

 
Tiến độ Khách hàng thanh toán
Đợt 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) 50.000.000 VND
Đợt 2: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB), trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm ký TTĐC 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc)
Đợt 3: Ngày 15/06/2019 15% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Đợt 4: Ngày 25/07/2019 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Đợt 5: Trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Đợt 6: Trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB 5% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT) + 5% giá bán căn hộ (Chưa bao gồm VAT) vào thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB
Đợt 7: Ngày 25/11/2019 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Đợt 8: Ngày 25/01/2020 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Đợt 9: Theo thông báo nhận bàn giao của bên bán. 25% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT) + 2% Kinh phí bảo trì + VAT của 5% giá bán căn hộ.
Đợt 10: Theo thông báo của bên bán khi căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi bên mua tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. 5% giá bán căn hộ (Chưa bao gồm VAT) – Giá trị thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB.

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ VAY VỐN

 
Tiến độ Khách hàng thanh toán Ngân hàng giải ngân
Đợt 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) 50.000.000 VND  
Đợt 2: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB), trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm ký TTĐC 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc)  
Đợt 3: Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB   70% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Đợt 5: Trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT)  
Đợt 6: Trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB 5% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT) + 5% giá bán căn hộ (Chưa bao gồm VAT) vào thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB  
Đợt 9: Theo thông báo nhận bàn giao của bên bán. 2% Kinh phí bảo trì + VAT của 5% giá bán căn hộ.  
Đợt 10: Theo thông báo của bên bán khi căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi bên mua tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. 5% giá bán căn hộ (Chưa bao gồm VAT) – Giá trị thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB.  

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, SHOPHOUSE DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY VỐN

 
Tiến độ Khách hàng thanh toán
Đợt 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) 300.000.000 VND
Đợt 2: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB), trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm ký TTĐC 15% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc)
Đợt 3: Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB 10% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT) + 5% giá bán nhà ở (Chưa bao gồm VAT) vào thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB
Đợt 4: Ngày 20/04/2019 10% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT)
Đợt 5: Ngày 20/05/2019 10% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT)
Đợt 6: Ngày 20/08/2019 10% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT)
Đợt 7: Ngày 20/10/2019 15% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT)
Đợt 8: Theo thông báo nhận bàn giao của bên bán. 25% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT) + 2% Kinh phí bảo trì + VAT của 5% giá bán.
Đợt 10: Theo thông báo của bên bán khi nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi bên mua tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 5% giá bán nhà ở (Chưa bao gồm VAT) – Giá trị thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, SHOPHOUSE DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ VAY VỐN

 
Tiến độ Khách hàng thanh toán Ngân hàng giải ngân
Đợt 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) 300.000.000 VND  
Đợt 2: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB), trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm ký TTĐC 15% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc)  
Đợt 3: Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB   70% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT)
Đợt 4: Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB 10% giá bán nhà ở (Đã bao gồm VAT) + 5% giá bán nhà ở (Chưa bao gồm VAT) vào thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB  
Đợt 8: Theo thông báo nhận bàn giao của bên bán. 2% Kinh phí bảo trì + VAT của 5% giá bán.  
Đợt 10: Theo thông báo của bên bán khi nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi bên mua tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 5% giá bán nhà ở (Chưa bao gồm VAT) – Giá trị thỏa thuận đảm bảo thực hiện HĐMB.  
Đăng Ký Ngay
0936 212 113
DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ADOLAND CAPITAL 1
Hotline: 0936 212 113
TẢI TÀI LIỆU 0936 212 113
X